Teknokala Ky on pääkaupunkiseudulla toimiva IT-konsulttipalveluita tarjoava yritys. Yritys on toiminut vuodesta 2010. Perustaja Timo Santasalo on työskennellyt IT-alalla yli 10 vuotta monenlaisten toimeksiantojen parissa. Yrityksen tärkeimmät arvot ovat korkea laatu ja luotettavuus.

Teknokala Ky is an IT consulting company based on Helsinki, Finland. The company was founded in 2010 by Timo Santasalo who has more than a decade of experience amongst various kinds of IT projects. The most important company values are high quality and reliability.

Konsultointipalvelut

Consulting Services

Palveluvalikoimamme kattaa IT-ratkaisujen koko elinkaaren tarpeet määrityksestä, tuotannosta ja laadunvarmistuksesta käyttöönottoon ja ylläpitoon asti. Toimeksiannot toteutamme tuntikorvauksella tai vaihtoehtoisesti urakkana, olettaen että toimeksiannon laajuus on määriteltävissä tarpeeksi yksityiskohtaisesti.

Our service offerings span the whole lifecycle of an IT solution, from design and spefication, through production and quality assunrance, to deployment and maintenance. Our services are available for either hourly- or contract based billing, depending of the extent and details of the assignment.

Suunnitelu- ja määrittelypalvelut

Design and Specification

Vaatimusten määrittely on IT-hankintaprosessin tärkein vaihe. Kattavasti dokumentoidut vaatimukset ja määritelmät mahdollistavat takaavat niin kustannusarviossa pysymisen kuin lopputuotteen soveltuvuuden ratkaisemaan niitä asiakkaan liiketoiminnallisia tarpeita, joita varten se alunperin tilattiin.

Specification is the most important phase of any IT procurement process. Well defined specifications and requirements ensure that the final product will remain within cost estimate and solve the actual business need of the customer.

Ohjelmistotuotanto ja graafinen suunnittelu

Software Production and Graphics Design

Suunnittelemme ja toteutamme ohjelmistot ja niiden käyttöliittymät ulkoasuineen määritysten mukaisesti, laadusta tinkimättä ja kattavasti dokumentoituna. Arkkitehtuuriratkaisut teemme maksimoiden skaalautuvuuden, ylläpidettävyyden ja tietoturvan tason asiakkaan tarpeiden ja olemassaolevien IT-järjestelmien sallimissa rajoissa.

We design and implements software and interfaces according to specifications, with proper documentation and without compromising on quality. Architectural solutions are made with focus on scalability, maintainability and security, within the limits imposed by the customer's needs and existing systems.

Laadunvarmistus

Quality Assurance

Automatisoitu testaus on usein käytetty keino ohjelmiston laadun varmistamiseksi. Pelkkä testien olemassaolo ei silti takaa laatua ellei testien ylläpidettävyyttä ja kattavuutta ja järjestelmän yleistä testattavuutta ole huomioitu sen kaikissa kehitysvaiheissa. Avustamme testauksen suunnittelussa, automatisoinnissa ja kattavuuden arvioinnissa.

Automatic testing is commonly used to ensure quality of a produced software. The existence of tests doesn't, however, guarantee the quality of the software, unless the overall testability of the system and maintainability of tests have been taken into account during all stages of development. We assist in test planning, automation and coverage evaluation.

Open Source -ratkaisut

Open Source Solutions

Pyrimme suosimaan ratkaisuissamme vapaan lähdekoodin ohjelmia, jotka ovat osoittautuneet toimintavarmoiksi ja luotettaviksi valinnoiksi. Open Source -ohjelmistojen edut asiakkaan liiketoiminnalle ovat merkittäviä: ohjelmistojen käyttökustannukset muodostuvat vain todellisista käyttökustannuksista eikä tuki ole sidottuna yhteen toimittajaan.

We prefer mature open source software which have proven track record of effeciency and reliability. The merits of open source components for the business of the customer are undisputed: the operating costs consists of only actual operating costs and the support is not tied to any one supplier.

© Teknokala Ky 2010-2013

Luotettava Kumppani © Suomen Tilaajavastuu Oy